Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας Ασφαλίζουμε την κατοικία σας με καλύψεις όπως πυρκαγιάς, σεισμού, κλοπής, αστική ευθύνη προς τρίτους, πλημμύρας, κ.λπ.  Ασφαλίζουμε επίσης υποθηκευμένα ακίνητα με κάλυψη φωτιάς και σεισμού όπως ορίζει η Τράπεζα σας. Προγράμματα ασφάλισης κύριας και εξοχικής κατοικίας με τον…

Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Ζωής Αναλύουμε & παρέχουμε προγράμματα ασφάλισης Ζωής των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών οργανισμών της Ευρώπης. Εξασφαλίζουμε εσάς και την οκογένεια σας σε περίπτωση απώλειας της ζωής.

Ασφάλιση Σύνταξης / Αποταμίευσης / Επένδυσης

Ασφάλιση Σύνταξης Αποταμίευσης Επένδυσης Δημιουργούμε μαζί σας και σύμφωνα με τις ανάγκες σας το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, αποταμιεύοντας κεφάλαιο με εγγυημένη απόδοση. Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για εσάς, είτε πρόκειται για τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών σας, την…