Ασφάλιση Ενοικιαζόμενων Οχημάτων και Στόλου Οχημάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεούστε να ασφαλίζετε τα όχηματά σας τουλάχιστον με την κάλυψη της αστικής ευθύνης (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους), σίγουρα όμως είναι αναγκαίο να ασφαλιστείτε για ίδιες ζημιές, οδική βοήθεια, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, φωτιά, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, κ.λπ. προκειμένου να διασφαλίσετε την περιουσία σας. 

Είτε πρόκειται για 2 οχήματα είτε για 100 και παραπάνω, φορτηγά ή ακόμα και ενοικιαζόμενα οχήματα, είναι εργαλεία της δουλειάς σας και πρέπει να το προστατέψετε σωστά.