Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Καλύπτει εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, ηλιακής και υδροδυναμικής ενέργειας. 

Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτεται σχεδόν κάθε ανάγκη της κατασκευής και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως και αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων.