Ασφαλίσεις Μεταφορών

Ασφαλίζουμε κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, θάλασσα και αέρα εντός κι εκτός Ελλάδος και από / προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Καλύπτουμε και ειδικά φορτία, TIR και πάντα με τους Ειδικούς όρους και ρήτρες (Institute Cargo Clauses) που χρησιμοπούνται παγκοσμίως στην Ασφάλιση Μεταφορών.