Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ανεξάρτητα από το διάστημα, τη συχνότητα και το λόγο που ταξιδεύετε μπορεί να αντιμετωπίσετε μία ασθένεια ή ένα ατύχημα. Τα νοσήλια που θα προκύψουν θα καλυφθούν από την κάλυψη σας και θα αποζημιωθείτε για την ακύρωση ή την καθυστέρηση της πτήσης σας, ή ακόμα και την απώλεια των αποσκευών.

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει ταξίδια από μία ημέρα έως και ένα έτος και περιλαμβάνει κάλυψη από τυχαίο τραυματισμό ή ξαφνική ασθένεια, καθώς και κάλυψη αποσκευών, σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής στις αποσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

Καλύπτεται και η θεραπεία για COVID-19.