Διαχείριση Ζημιών

Σε μία ζημιά, μικρή ή μεγάλη, ο πελάτης χρειάζεται δίπλα του κάποιον με εμπειρία και βαθιά γνώση των όρων του συμβολαίου του, που θα τον βοηθήσει να διεκπεραιώσει την διαδικασία της διαχείρισης της ζημιάς.

Θα ετοιμάσουμε την αναγγελία της ζημιάς, τη διαχείριση της αλληλογραφίας μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας, την συγκέντρωση των δικαιολογητικών/παραστατικών αντικατάστασης των αντικειμένων, την παρακολούθηση της διαδικασίας της αποζημίωσης έως την εξόφληση της αποζημίωσης στον πελάτη.

Διαχειριζόμαστε διάφορα είδη ζημιών σε διάφορους κλάδους όπως:

Περιουσίας

Αστικής Ευθύνης

Μεταφορών

Μεγάλων Έργων & Τεχνικών Κινδύνων