Ασφάλιση Αεροσκαφών

Η ασφάλιση αεροσκαφών παρέχει κάλυψη που απευθύνεται ειδικά στη λειτουργία των αεροσκαφών και στους κινδύνους που ενέχει ο τομέας αυτός.

Τα συμβόλαια ασφάλισης αεροσκαφών είναι σαφώς διαφορετικά από αυτά για άλλους τομείς μεταφοράς και τείνουν να ενσωματώνουν την ορολογία της αεροπορίας, καθώς και ορολογία, όρια και ρήτρες που αφορούν την ασφάλιση αεροσκαφών. Καλύπτονται τα αεροσκάφοι τα ίδια κατά την πτήση αλλά και την παραμονή τους στο έδαφος, η Αστική Ευθύνη αυτών, καθώς και η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιβατών, που στην ουσία προστατεύει τους επιβάτες που θα εμπλακούν σε κάποιο αεροπορικό ατύχημα δυστύχημα.