Ασφάλιση Αλλοδαπών

Παρέχουμε την Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση της άδειας παραμονής και της Golden Visa.