Ασφάλιση Αγροτικών Μηχανημάτων Κτηρίων

Είμαστε δίπλα στον Αγροτικό Τομέα με καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν τα Αγροτικά Κτήρια, Οχήματα. Επίσης ασφαλίζουμε την Υπαίθρια Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργεια, τα Θερμοκήπια, και το Ζωικό Κεφάλαιο.

Για λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας γιατί υπάρχουν εξειδικευμένες καλύψεις ανάλογα το προϊόν.