Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφαλίζουμε την κατοικία σας με καλύψεις όπως πυρκαγιάς, σεισμού, κλοπής, αστική ευθύνη προς τρίτους, πλημμύρας, κ.λπ.  Ασφαλίζουμε επίσης υποθηκευμένα ακίνητα με κάλυψη φωτιάς και σεισμού όπως ορίζει η Τράπεζα σας.

Προγράμματα ασφάλισης κύριας και εξοχικής κατοικίας με τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων με το ιδανικότερο ασφάλιστρο.

Παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών με περιεχόμενο μεγάλης αξίας καθώς και V.I.P κατοικιών σε τουριστικά νησιά της Ελλάδας.