Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτουμε τις Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, την Απώλεια ζωής, την Μόνιμη Ανικανότητα που θα προκύψουν από κάποιο Ατύχημα του εργαζομένου.

Το Προσωπικό Ατύχημα είναι κατάλληλο για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων, Αθλητικές Ομαδες, Μαθητές σχολείων και Μέλη Συλλόγων κ.α.