Ασφάλιση Αεροσκαφών

Ασφάλιση Αεροσκαφών Η ασφάλιση αεροσκαφών παρέχει κάλυψη που απευθύνεται ειδικά στη λειτουργία των αεροσκαφών και στους κινδύνους που ενέχει ο τομέας αυτός. Τα συμβόλαια ασφάλισης αεροσκαφών είναι σαφώς διαφορετικά από αυτά για άλλους τομείς μεταφοράς και τείνουν να ενσωματώνουν την…

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Ασφάλιση Αλλοδαπών Παρέχουμε την Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση της άδειας παραμονής και της Golden Visa.

Ασφάλιση Ενοικιαζόμενων Οχημάτων και Στόλου Οχημάτων

Ασφάλιση Ενοικιαζόμενων Οχημάτων και Στόλου Οχημάτων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεούστε να ασφαλίζετε τα όχηματά σας τουλάχιστον με την κάλυψη της αστικής ευθύνης (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους), σίγουρα όμως είναι αναγκαίο να ασφαλιστείτε για ίδιες ζημιές,…