Τεχνικές Ασφαλίσεις

Τεχνικές Ασφαλίσεις Αναλαμβάνουμε την ασφαλιστική κάλυψη για την ανέγερση οικοδομής, κατασκευής οδικού δικτύου, λιμανιών, αεροδρομίων, και γενικά ότι έχει σχέση με την κατασκευή σε κτηριακά, ενεργειακά και μηχανολογικά έργα. Ο συνεργάτες μας έχουν πολυετή εμπειρία διαχείρησης της ασφάλισης σε μεγάλα…

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων Οι Επιχειρήσεις, είτε μικρομεσαίες, είτε μεγάλες έχουν υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα…

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Καλύπτει εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, ηλιακής και υδροδυναμικής ενέργειας.  Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτεται σχεδόν κάθε ανάγκη της κατασκευής και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως και αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων.