Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη σε επαγγελματικές ομάδες όπως: Διευθυντών και Στελεχών, Λογιστικών γραφείων, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ιατρών, Φαρμακοποιών, Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων, Tour Operators, Ι.Κ.Τ.ΕΟ. κ.α Καλύπτεται οποιοδήποτε λάθος ή αμέλεια γίνει από τις διεργασίες αυτών εις βάρος των…